מדיניות פרטיות

מאחר שהופמן תרגומים – משרד תרגומים בבעלות נועם הופמן ע.פ. 043424323 (להלן, "הופמן תרגומים) מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן-"האתר"), החליטה הופמן תרגומים לפרסם את מדיניותה בנוגע להגנת פרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות היא להסביר כיצד נוהגת הופמן תרגומים ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, ואיך משתמשת הופמן תרגומים במידע אשר נמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או אשר יכול להאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

כללי

בעת שימוש באתר אינטרנטי נאסף מידע אודותיך. חלק ממידע זה מאפשר לאתר לזהות אותך באופן אישי, הוא אף מאפשר לאתר לזהות מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, ועוד. מידע זה הינו מידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתר. חלק אחר מהמידע אינו מזהה אותך באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים

כאשר תדרש/י לתת פרטים אישיים במהלך גלישה באתר, הופמן תרגומים תבקש ממך רק את המידע הנחוץ על מנת לקבל את השירות באופן המיטבי ביותר.

מאגר המידע

הנתונים השונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של משרד התרגומים ובאחריותו.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף יעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, זאת כדי:

  • לשפר והעשיר את חוויית השימוש והשירות באתר.
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים.
  • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך

המידע שישמש את הופמן תרגומים יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

הופמן תרגומים מעונינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה (ניוזלטר) וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
הופמן תרגומים לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

הופמן תרגומים לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין הופמן תרגומים שתחייב את חשיפת פרטיך.
  • אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין.
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
  • אם הופמן תרגומים תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

אתר הופמן תרגומים משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

מדיניות שיווק מחדש בפרסום מקוון

• ספקי שרות (צד ג') שונים, כולל Google, מראים מודעות שלנו באתרים ברשת;
• ספקי שרות (צד ג') שונים, כולל Google, משתמשים בקובצי Cookie להצגת מודעות מבוססות ביקורי עבר שלך באתר;
• ביכולתך בכל עת להפסיק את השימוש בקובצי Cookie של ספקי שרות (צד ג') שונים על ידי ביקור באתר זה;

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

פרסומות של צדדים שלישיים

הופמן תרגומים מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של הופמן תרגומים

אבטחת מידע

באתר שלה, הופמן תרגומים מיישמת מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. למרות שהמערכות והנהלים ההלו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, הם לא נותנים בטחון מוחלט. לכן, הופמן תרגומים לא מתחייבת שמאגרי המידע שלה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי הופמן תרגומים משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

יצירת קשר טלפוני

מספרי הטלפון המצויים באתר הינם חלק ממערכת ניתוב ובקרת שיחות אשר נועדה לשפר את השירות והמעקב אחר לקוחות. עלות שיחת טלפון אל מספרים אלו תהיה בחישוב של זמן האוויר של המפעיל הטלפוני בתוספת של 0.5 ₪ לכל שיחה. במידה ואינכם מעוניינים להתקשר למספרים אלו ניתן להתקשר ישירות לטלפון: 052-4483-791.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

Comments are closed.